Mô tả công việc

1. Chức năng Nhân sự
1.1. Quản lý lưu trữ hồ sơ, lý lịch của nhân sự
1.2. Thực hiện công tác theo dõi hơp đồng thử việc, hợp đồng lao động. Thông báo thời hạn kết thúc hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc cho các phòng ban liên quan. Hướng dẫn và kiểm tra các thủ tục tái ký, chấm dứt hợp đồng lao động của các phòng ban trước khi trình cho Giám đốc
2. Chức năng Tiền Lương và Bảo hiểm xã hội
2.1. Thực hiện Chấm công, tính lương cho Người Lao động và giải quyết các Quan hệ Lao động có liên quan đến Nghiệp vụ
2.2. Thực hiện Công tác Bảo hiểm xã hội và các nghiệp vụ có liên quan
2.3. Thực hiện quyết toán thuế TNCN
2.4. Quản lý việc tuân thủ và chấp hành các Quy định của Pháp luật về tiền lương và BHXH
2.5. Chấp hành hiệu lệnh về hướng dẫn Chuyên môn của Phòng Hành chính Nhân sự tổng
3. Chức năng Tuyển dụng
3.1. Phối hợp xây dựng Định biên nhân sự hàng năm
3.2. Đảm bảo vận hành tốt và đáp ứng về mặt Chất lượng, Số lượng Nhân sự tuyển dụng
4. Chức năng Hành chính
4.1. Xây dựng Ngân sách hành chính và quản lý các vấn đề có liên quan đến Hành chính của Công ty
4.2. Kiểm soát hoạt động Bộ phận Bảo vệ, Tạp vụ đảm bảo hoạt động đúng trách nhiệm được giao
4.3. Các công việc Hành chính khác
Các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc và Người Lao động có trách nhiệm tuân thủ và đảm bảo thi hành theo chỉ thị

Yêu cầu công việc

1. Nam/Nữ tuổi từ 25 trở lên và tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan
2. Ít nhất 02 năm Kinh nghiệm với vị trí Nhân sự tổng hợp hoặc chuyên trách tiền lương
3. Có khả năng quán xuyến toàn bộ hoạt động công tác Nhân sự 
4. Ưu tiên ứng viên ở gần KCN Tân Đức, Đức Hòa
5. Ứng viên học việc tại KCN Tân Tạo, Bình Tân

Phúc lợi công việc

- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Chế độ nghỉ phép

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên viên Hành Chính Nhân sự (tại Đức Hòa)
Công ty TNHH Dây Sợi Rồng Á Châu (Asia Dragon)
Nộp đơn