Mô tả công việc

1. Các công việc thuộc mảng “Kiểm toán tuân thủ” (50%)

 • Soạn thảo và đề xuất quy trình kiểm soát tuân thủ;
 • Triển khai kế hoạch kiểm soát việc tuân thủ quy định / quy trình nội bộ theo yêu cầu của cấp quản lý có thẩm quyền;
 • Điều tra các trường hợp không tuân thủ / nghi ngờ không tuân thủ các quy định nội bộ;
 • Soát xét trước các rủi ro đối với các quy trình và hoạt động của Công ty.

Compliance Audit

 • Draft and propose compliance audit processes;
 • Implement the Compliance Audit Plan as required by authorize management level;
 • Conduct ad-hoc investigation into and report on cases of non-compliance or suspected non-compliance with internal rules;
 • Oversee risks audits covering operations and processes.

2. Các công việc thuộc mảng pháp lý (50%)

Pháp lý doanh nghiệp:

 • Lưu giữ các hồ sơ pháp lý của Công ty, bao gồm cả bản cứng và dữ liệu file mềm;
 • Đảm nhiệm vai trò thư ký hội đồng quản trị / hội đồng thành viên các Công ty;
 • Là đầu mối hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến hồ sơ / sự vụ pháp lý của Công ty;
 • Soát xét và hỗ trợ soạn thảo các văn bản có liên quan tới vấn đề pháp lý (nội bộ / gửi ra ngoài) khi được yêu cầu;
 • Tìm kiếm và nghiên cứu các văn bản pháp luật mới bạn hành để cập nhật đến các Trưởng bộ phận trong Công ty các quy định có liên quan đến hoạt động của Công ty;

Pháp lý thương mại:

 • Soạn thảo / soát xét / chỉnh sửa các văn bản, các hợp đồng, thỏa thuận của Công ty bao gồm các hợp đồng / thỏa thuận liên quan đến việc mua sắm hàng hóa / dịch vụ, các hợp đồng / thỏa thuận ký giữa Công ty với khách hàng / các đối tác khác;
 • Theo dõi, soạn thảo các văn bản / hồ sơ pháp lý trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư có liên quan tới hoạt động của Công ty;
 • Tư vấn về điều kiện & điều khoản hợp đồng / luật thương mại và xử lý tranh chấp thương mại, nếu có.

Enterprise legal works:

 • Maintain Company’s legal documents / dossiers, including hard and soft copies;
 • Take the role of secretary for Board of Directors / Board of Members of TDH group of companies;
 • Act as central contact point to handle requests on legal dossiers / matters from other departments;
 • Review / assist to draft documents (internal / external) involving legal issues upon request;
 • Search and look into newly promulgated legal documents and provide heads of department with updates;

Commercial legal works:

 • Draft, review, revise documents, contracts and agreements, including contracts / agreements on purchase of goods / services, contracts / agreements between Company and its customers / other business partners;
 • Draft / review legal documents / dossiers on business / investment areas involving company’s operations;
 • Provide consultation on contractual terms & conditions / commercial law and dispute resolution matters, if any.

3. Các công việc khác

 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Yêu cầu công việc
 • Bằng cấp về ngành luật hoặc các ngành có liên quan;
 • Degree in law, or related fields;
 • Có kiến ​​thức vững về luật doanh nghiệp và thương mại;
 • Securing sound knowledge on enterprise and commercial laws;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm toán tuân thủ nội bộ hoặc vị trí tương tự;
 • Having at least three years of work experience as a Compliance Audit Executive or a similar position;
 • Là người có tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt;
 • Analytical thinker with strong problem-solving skills;
 • Có khả năng làm việc chi tiết, cẩn thận và có thể thực hiện nhiều công việc một lúc;
 • Meticulous attention to detail with the ability to multi-task;
 • Khả năng chịu được áp lực công việc vào đảm bảo hoàn thành công việc trong hạn thời gian quy định;
 • Ability to work under pressure and meet deadlines;
 • Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt;
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, giao tiếp và IT tốt.
 • Good documentation, communication, and IT skills.
Phúc lợi công việc
 • Sinh nhật, quà mừng sinh con, kết hôn, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe, ... và các phúc lợi khác theo quy định công ty
 • Ngày nghỉ: Thứ 7, CN và các ngày lễ tết theo quy định nhà nước
 • Lương: Cạnh tranh
 • Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng
 • Cơ hội huấn luyện: Cơ hội đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng
 • Phụ cấp khác: Tiền cơm, điện thoại, xăng xe.
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 89 / 2
Logo Công ty TNHH Truong Dinh Holding Công ty TNHH Truong Dinh Holding
11B Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Quy mô: từ 50 - 99 nhân viên

Ngày đăng tuyển
17/01/2023

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
3 năm

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên viên Kiểm toán tuân thủ
Công ty TNHH Truong Dinh Holding
Nộp đơn