Mô tả công việc

1. Chức năng tư vấn pháp luật và kiểm soát rủi ro pháp lý:

 • Tư vấn cho Các đơn vị trong toàn Ngân hàng về những vấn đề pháp lý trong hoạt động quản lý, điều hành, kinh doanh và các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành theo phân công của Trưởng ban.
 • Tư vấn và tham gia thẩm định về mặt pháp lý cho các phòng ban, đơn vị trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng các loại, tài liệu, hồ sơ dịch vụ cho các đơn vị trên toàn hệ thống Ngân hàng theo phân công của Trưởng ban.
 • Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật để cung cấp thông tin về pháp luật cho Trưởng ban và các phòng ban liên quan, phát hiện và có ý kiến về những quy định của Ngân hàng không phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo Trưởng ban kịp thời xử lý.
 • Tham gia tư vấn theo sự phân công của Trưởng ban cho Ngân hàng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Ngân hàng trong các vụ kiện dân sự, kinh tế.
 • Tham gia thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, chức năng khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

2. Chức năng nhiệm vụ khác:

 • Tham gia công tác công bố thông tin, thẩm định thông tin trước khi thông tin được cung cấp ra bên ngoài.
 • Tư vấn và tham gia giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng, CBNV trong nội bộ công ty, các tranh chấp giữa công ty với khách hàng và đối tác.
 • Tham gia giải quyết các yêu cầu của các cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động của công ty và trình Trưởng ban các phương án giải quyết.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng ban và chế độ báo cáo định kỳ.
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan (trở lên)
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Nắm vững luật dân sự, luật tố tụng, luật doanh nghiệp ... 
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Phúc lợi công việc
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Logo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)
28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
27/09/2018

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Chuyên viên


Kỹ năng
giao tiếp, tranh tụng, soạn thảo, tư duy, tổ chức, tin học văn phòng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên viên Pháp chế
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)
Nộp đơn