Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ các vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty
- Tư vấn PL trong quá trình triển khai thi công, thực hiện HĐ và tham gia giải quyết sự cố phát sinh; tư vấn và thực hiện các thủ tục PL trong quá trình thanh quyết toán, nghiệm thu, bàn giao; xử lý công nợ khó đòi.
- Phối hợp với các chuyên viên pháp chế (trong/ngoài hệ
thống) để xử lý các vấn đề có liên quan hoặc theo yêu
cầu
- Tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ, đề xuất hợp đồng cung ứng dịch vụ (nếu cần);
- Cập nhật, phân loại văn bản pháp lý;
- Đề xuất giải pháp và hình thức phổ biến VBPL và thực hiện cập nhật, phổ biến VBPL
- Tư vấn cho Ban Giám Đốc và Trưởng các bộ phận về các yêu cầu thay đổi có liên quan của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục ban hành VBPL, nội quy, quy chế do HĐQT, BGĐ, Phòng HCNS ban hành; phổ biến và lưu trữ theo quy định của pháp luật, UBCK.
- Rà soát hệ thống VBPL, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty; đánh giá theo các tiêu chuẩn PL và kiến nghị điều chỉnh, hủy bỏ, sửa đổi.
- Chủ trì thực hiện kiểm tra, kiểm soát các công tác thực hiện của công ty theo yêu cầu của PL và các quy chế, quy định đã ban hành, đảm bảo có báo cáo thực trạng và đề xuất cải tiến hàng quý.
- Thực hiện các thủ tục ban hành VBPL, nội quy, quy chế do HĐQT, BGĐ, Phòng HCNS ban hành; phổ biến và lưu trữ theo quy định của pháp luật, UBCK.
- Rà soát hệ thống VBPL, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty; đánh giá theo các tiêu chuẩn PL và kiến nghị điều chỉnh, hủy bỏ, sửa đổi.
- Chủ trì thực hiện kiểm tra, kiểm soát các công tác thực hiện của công ty theo yêu cầu của PL và các quy chế, quy định đã ban hành, đảm bảo có báo cáo thực trạng và đề xuất cải tiến hàng quý.
- Cung cấp thông tin; theo dõi và cập nhật tiến độ, kết quả
- Cùng tham gia xử lý các vấn đề có liên quan và đề xuất các phương án phù hợp để bảo vệ quyền lợi chung của Công ty.
- Soạn thảo và phê duyệt các quy trình pháp lý chuẩn trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động SXKD của công ty (quy trình đầu tư dự án; quy trình giải quyết tranh chấp thông qua tố tụng trọng tài và tòa án, quy trình giải quyết tranh chấp lao động...)
- Xây dựng, soạn thảo, cập nhật và phổ biến tài liệu mẫu về HĐMB, Thỏa Thuận, văn bản giấy tờ, … và lưu trữ toàn bộ hồ sơ theo hệ thống ISO các văn bản, sự vụ có liên quan đến công việc.
- Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty rà soát các thỏa thuận, văn bản và yêu cầu thay đổi vì quyền lợi chung của công ty và kiểm soát các rủi ro liên quan đến thỏa thuận/cam kết.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật. Ưu tiên ứng viên từng làm xây dựng, bất động sản.
- Chín chắn, cẩn thận
- Chủ động, hợp tác
- Trung thực, điềm đạm Nhiệt tình, trung thực
- Chấp nhận thử thách
- Kinh nghiệm chuyên môn : trên 02 năm trong công tác vị trí tương đương


 
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Tăng lương
- Công tác phí
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên Viên Pháp Chế
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TAKCO)
Nộp đơn