Mô tả công việc

- Thẩm định, soạn thảo hợp đồng phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại của công ty và mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho dự án;
- Tư vấn các vấn đề pháp lý về phương án, đầu tư, hoạt động đầu tư, hợp tác đầu tư;
- Nghiên cứu và tư vấn pháp lý các vấn đề khác trong doanh nghiệp.
- Thường xuyên đi công tác.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật (ưu tiên nam và văn bằng của đại học luật Tp HCM)
- Kinh nghiệm: 2-5 năm làm pháp chế doanh nghiệp/ tư vấn luật, (ưu tiên đã làm trong hoạt động thương mại quốc tế hoặc hoạt động phân phối, bán buôn, bán lẻ);
- Có thể thẩm định Hợp đồng tiếng Anh

Phúc lợi công việc

- Trao đổi khi phỏng vấn.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên viên pháp chế
Công ty Cổ phần LaviFood
Nộp đơn