Mô tả công việc

- Chuyên viên pháp lý doanh nghiệp: đánh giá rủi ro pháp lý doanh nghiệp;
- Các thủ tục doanh nghiệp;
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư.

Yêu cầu công việc

- Cẩn thận, tỷ mỷ và xử lý nhanh gọn

Phúc lợi công việc

- Sẽ gửi đính kèm nếu đậu Phỏng vấn

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên Viên Pháp Lý Doanh Nghiệp
Công ty CP Alibaba Law Firm