Mô tả công việc

- Drafting, reviewing, commenting on line of credit agreement, guarantee agreement,service agreement and other agreements;
草拟、审查贷款合同、担保合同、服务合同以及其他合同并出具法律意见;
- Legal advisory and consulting for departments at the request;
根据各部门要求出具法律意见以及结论;
- Preparing and reviewing internal regulations and policies in accordance with laws and regulations;
整理审查内部规章制度使其合法合规;
- Warning legal and compliance risk to relevant business;
对相关业务提出法律合规风险提示;
- Analyzing and updating new legal documents and sharing to departments at the request;
分析最新的法律文件,必要时为各部门进行讲解;

Yêu cầu công việc

- Candidate must possess Bachelor degree in law, have to lawyer license;
法律专业本科及以上学历,持有律师证;
- Candidate with law education background in China is preferred;
有中国法律学科留学经历优先;
- Working experience in financial business field;
在金融业务领域有工作经验;
- Written and spoken English. Chinese is a plus.
英文沟通与写作能力,会中文者优先。
- WORKING PLACE 工作地点
- Working place: Hanoi city
- Address: 3rd Floor, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam`
- HOW TO APPLY 报名方式
- Candidates log on Industrial and Commercial Bank of China Ltd, Hanoi city branch website: icbc.com.vn. Download and fill in the application form, attach with ID card and relevant certificate and send to recruitment email of the bank:
应聘者请进中国工商银行和内分行网站下载报名表格(icbc.com.vn),填写完毕后附上身份证扫描版、学历、学位及其他有关证书发到我行的邮箱地址

Phúc lợi công việc

- Hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ
- Có cơ hội làm việc và đào tạo cùng các chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực Ngân hàng
- Làm việc hiệu quả theo nhóm, hướng tới thành công trong công việc

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 785 / 1
Logo Ngân hàng INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngân hàng INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tầng 1 và tầng 3 Trung tâm thương mại DAEHA, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày đăng tuyển
12/09/2018

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Chuyên viên


Kỹ năng
english, law, chinese

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên Viên Phòng Pháp Chế / 合规经理岗/ Legal Officer
Ngân hàng INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nộp đơn