Mô tả công việc
1. CV Tuyển dụng và phát triển nhân sự cấp 2 là chức danh chuyên môn độc lập giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ tuyển dụng và phát triển nhân sự.
2. Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chuyên viên cấp thấp hơn, chuyên viên cấp 2 còn phải có khả năng:
- Hiểu biết về thị trường tuyển dụng;
- Tiếp cận và tạo nguồn các vị trí quản lý cấp trung và chuyên viên cao cấp;
- Phân tích, báo cáo để đưa ra các dự báo về công tác tuyển dụng nhân sự.
Yêu cầu công việc
1. Trực tiếp soạn thảo, xây dựng Dự thảo chính sách, quy định, quy chế trong lĩnh vực tuyển dụng và phát triển nhân sự đảm bảo đúng, đủ theo nội dung khung đã được Ban lãnh đạo duyệt phù hợp quy định của SHB và pháp luật hiện hành;
2. Phân tích đánh giá được kết quả khảo sát để đưa ra các đề xuất cần xây dựng hoặc điều chỉnh liên quan đến nghiệp vụ tuyển dụng và phát triển nhân sự đảm bảo kịp thời, phù hợp tình hình thực tế tại SHB, quy định của pháp luật hiện hành.
3. Công tác tuyển dụng:
3.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng dựa trên kế hoạch kinh doanh và theo đề xuất của các đơn vị đảm bảo đầy đủ, chính xác.
3.2  Xây dựng kế hoạch tuyển dụng: xác định được kinh phí tuyển dụng, xây dựng được nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng phù hợp với từng vị trí cần tuyển dụng, đảm bảo tìm kiếm được nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc.
3.3 Mở rộng kênh tuyển dụng phù hợp để thu hút được ứng viên tại các vị trí khó tuyển dụng hoặc địa bàn khó tuyển dụng.
3.4 Chủ động trong việc tìm kiếm nguồn hồ sơ ứng viên và có phương án dự phòng để thu hút được ứng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.
3.5 Tham gia tổ chức sơ tuyển, thi tuyển, phỏng vấn ứng viên: Tham gia hội đồng tuyển dụng ứng viên tại vị trí quản lý cấp trung và chuyên viên cao cấp.
3.6 Tham gia đánh giá ứng viên, tổng hợp kết quả tuyển dụng.
3.7 Đàm phán, trao đổi với ứng viên về hình thức tuyển dụng, mức lương.
3.8 Thẩm tra thông tin ứng viên đảm bảo nguồn thông tin đủ tin cây và chính sách.
3.9 Tổng hợp hồ sơ, trình tuyển dụng.
4. Công tác phát triển nhân sự:  
4.1 Tiếp nhận và tổng hợp các đề xuất về bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ điều đồng/ điều chuyển/ luân chuyển/ sắp xếp nhân sự từ các đơn vị và xử lý các trường hợp ngoại lệ.
4.2 Kiểm tra các đề xuất bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ điều động/ điều chuyển/ luân chuyển/ sắp xếp nhân sự từ các đơn vị, đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
4.3 Tổng hợp ý kiến của các đơn vị. Trao đổi và làm rõ ý kiến đánh giá của các đơn vị khi có quan điểm trái chiều.
4.4 Thực hiện thủ tục trình lên cấp lãnh đạo đảm bảo thời gian theo quy định của SHB.
4.5 Gửi kết quả phê duyệt của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị và lữu trữ hồ sơ theo quy định.
5. Trực tiếp thực hiện được nghiệp vụ đào tạo về lĩnh vực tuyển dụng và phát triển nhân sự đối với các chương trình đào tạo đúng theo sự phân công của cấp trên.
6. Tố nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành QTNNL, QTKD, Luật hoặc lĩnh vực liên quan. Có chứng chỉ QTNS  chung với nhân sự không đúng chuyên ngành.
7.Thời gian giữ ngạch CV cấp 1 tối thiểu 2 năm.
8. Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam( tương đương A2 khung Châu Âu). Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
9. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, khả năng làm việc nhóm, dự báo thị trường. Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc cấp 3.
10. Ưu tiên với ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm.
Phúc lợi công việc
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 389 / 0
Logo Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
16/06/2018

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Chuyên viên


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên viên Tuyển dụng và phát triển nhân sự cấp 2
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
Nộp đơn