Giới thiệu Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc
Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc là công ty sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực chủ yếu là:
- Đầu tư khai thác kinh doanh các loại khoáng sản
- Xây dựng công trình các loại;
- Vận tải nội địa;
- Bán buôn bán lẻ nhựa đường trong xây dựng......
Hình ảnh Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc
Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tuyển dụng
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848