Mô tả công việc
1. Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Luật quốc tế, Luật kinh tế (song ngữ Anh – Việt)
2. Biên soạn, chỉnh sửa giáo trình chuyên ngành
3. Tham gia các hoạt động chuyên môn của Khoa và Trường
4. Tham gia các đề tài NCKH do Khoa và Trường chủ trì
5. Đề xuất tham gia cập nhật giáo trình, chương trình đào tạo phù hợp với chuyên môn
6. Đề xuất các hoạt động chuyên môn, văn thể mỹ dành cho sinh viên
Yêu cầu công việc
1. Tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Luật quốc tế, Luật kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan
2. Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh
3. Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm
4. Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Phúc lợi công việc

- Được đảm bảo quyền lợi theo quy định của Pháp luật và Nhà trường
- Được tạo điều kiện nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ
- Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Giảng Viên Chuyên Ngành Luật Quốc Tế, Luật Kinh Tế
Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)