Phân biệt khái niệm pháp lý bị can, bị cáo

(có 1 đánh giá)

Quy định tố tụng hình sự có những phân loại cho từng tên gọi với đối tượng bị tình nghi, tạm giữ, tạm giam trong quá trình điều tra nhưng nhiều người vẫn chưa phân biệt được các khái niệm này.

khái niệm pháp lý

(có 1 đánh giá)
Theo Quỳnh Ny
2.216