Mô tả công việc

Principle Accountabilities
- Manage office and factory cleaning activities to ensure hygienic condition of working areas.
- Manage waste disposal activities to ensure waste destruction compliance with government regulation and FCV procedure.
- Responsible for office stationery, furniture, uniforms.
- Manage canteen operation

Reporting Relationship
- Reporting to HR Manager - Operations
- Subordinate: Non

Job Responsibilities
- Control Scrap Sales Order on SAP
- Control and make plan works done by external supplier in cobweb cleaning factory and offices.
- Supervise staff in daily public place cleaning and gardening in FCV.
- Supply uniform for production staff
- Control uniform laundry for production staff.
- Co-ordinate with outsource to implement the insect control.
- Purchase and deliver stationery comprise about letterhead+ envelop+ name card+ FCV forms.
- Check and supply furniture in FCV
- Create and follow up PR/PO for expenditure.
- Manage canteen operation to ensure canteen hygiene, safety and quality.
- Acting as an internal auditor
- Other task assigned by HRD

Yêu cầu công việc

- Deatails will be discussed during the interview

Phúc lợi công việc

- Company Bonuses
- Health Insurance & Social Security
- Coaching & Training with Global Mindset

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 556 / 0
Từ khóa:
HR Officer
Logo VPĐD Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh VPĐD Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Floor 16-17, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu, District 1, Ho Chi Minh City
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
23/09/2019

Nơi làm việc
Bình Dương

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nam nữ
HR Officer, Office Administration
VPĐD Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Nộp đơn