Mô tả công việc

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Theo dõi và quản lý công nợ.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng.

- Theo dõi, tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm;

- Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng

- Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;

- Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào, thuế thu nhập cá nhân.

- Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu nhà quản lý như: báo cáo quản trị (báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu … )

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán

Phúc lợi công việc

- Được hưởng đầy đủ theo luật

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 373 / 0
Logo Công ty Cổ phần Kim Long Motors Huế Công ty Cổ phần Kim Long Motors Huế
16 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày đăng tuyển
09/09/2022

Nơi làm việc
Đà Nẵng

Cấp bậc
Chuyên viên


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nam
Kế toán tổng hợp
Công ty Cổ phần Kim Long Motors Huế
Nộp đơn