Mô tả công việc
- Provide legal advice to relevant department / Tư vấn pháp lý cho các phòng ban liên quan
- Control the legality of the documents, contracts signed or issued by Company / Kiểm soát, đánh giá tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do công ty ban hành, ký kết
- Support BOD and relavant Dept. to make company's regulation, procedures, policies / Hỗ trợ ban giám đốc công ty và các phòng ban trong quá trình xây dựng các quy chế, quy trình, chính sách liên quan trong công ty
- Review all legal aspects regarding company discipline procedure / Xem xét toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề xử lý kỷ luật người lao động
- Researching and updating regularly the latest legal information for management / Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý
- Provide legal advice to relevant department / Tư vấn pháp lý cho các phòng ban liên quan
- Draft, review and revise all kinds of contract / Soạn thảo, xem xét toàn bộ các loại hợp đồng của công ty
- Review all legal aspects regarding company discipline procedure /Xem xét toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề xử lý kỷ luật người lao động
- Support BOD and relevant Dept. to draft the authorization letter, official letter, report... Hỗ trợ ban giám đốc và các phòng ban soạn thảo giấy ủy quyền, công văn, tờ trình...
- Update and analyze new laws affecting company operation / Cập nhật và phân tích những văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Yêu cầu công việc
Bachelor degree in Law
Has experience in the same position is priority
Phúc lợi công việc
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 345 / 0
Logo Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam
KCN Thuận Đạo - Bến Lức - Long An
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
18/05/2018

Nơi làm việc
Long An

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
Legal Staff / Nhân Viên Pháp Chế
Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam
Nộp đơn