Luật Sư Bá Trung Án
THÔNG TIN CƠ BẢN

12/07/1986

Nam

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Bá Trung Án

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ Năng giao tiếp
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
- Chịu được áp lực trong công việc
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật