Luật Sư Cao Nhật Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

20/07/1986

Nam

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Đã có gia đình

Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hoa

Chưa cập nhật

Luật Sư Cao Nhật Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng cử nhân từ 2004 - 2008 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2013 - 2013 tại Trường khác (ngành học: Luật Doanh nghiệp)

- Bằng thạc sĩ từ 2013 - 2015 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)