Luật Sư Đỗ Thị Hằng
THÔNG TIN CƠ BẢN

24/02/1989

Nữ

Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Doanh nghiệpLao độngHợp đồngHôn nhân, Thừa kếLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp

Chưa cập nhật

Luật Sư Đỗ Thị Hằng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng soạn thảo văn bản, tài liệu, hợp đồng tiếng Anh tiếng Việt.
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng hòa giải
Kinh nghiệm công tác
Tư vấn và rà soát hợp đồng pháp lý Tham gia dự án mua bán sáp nhập, đấu thầu quốc tế Tư vấn giải quyết vấn đề lao động

Đảm bảo pháp lý công ty Quan hệ chính phủ, cơ quan nhà nước Tư vấn giải quyết vấn đề hợp đồng, đàm phán thương thảo đối tác về pháp lý...

Đảm bảo pháp lý về ngân hàng đối với hoạt động ngân hàng kỹ thuật số
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2007 - 2011 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)

- Thạc sỹ Luật từ 2013 - 2015 tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)

- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2011 - 2012 tại Học viện tư pháp Việt Nam (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)

- Chứng chỉ quản tài viên từ 2017 - 2018 tại Trường khác (ngành học: Luật Tài chính - Ngân hàng)