Luật Sư Dương Liên Hoàn
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/09/1989

Nam

Hà Nội

Đất đai, Nhà cửaHợp đồngHôn nhân, Thừa kếLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Dương Liên Hoàn

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Tiếng Anh cơ bản
- Tin học văn phòng
- Giao tiếp và tạo lập quan hệ, Đàm phán thuyết phục, Quản lý bản thân, Làm việc nhóm, Phát triển cá nhân sự nghiệp, Học và tự học, Lắng nghe, Tổ chức công việc hiệu quả, Thuyết trình
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật