Luật Sư Dương Thị Hương
THÔNG TIN CƠ BẢN

13/01/1979

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Hợp đồngLao độngDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Dương Thị Hương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức;
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng với khách hàng;
- Khả năng nắm bắt công việc nhanh.
Kinh nghiệm công tác
Luật Sư
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội