Luật Sư Dương Văn Công
THÔNG TIN CƠ BẢN

25/05/1989

Nam

Hà Nội

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Dương Văn Công

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Tư vấn chuyên sâu về Doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ
- Tư vấn chuyên sâu về Hợp đồng
- Giải quyết tranh chấp về Kinh doanh thương mại, đất đai, Hôn nhân và gia đình....
Kinh nghiệm công tác
- Thực hiện các công việc do giám đốc giao; Quản lý nhân sự và truyền thông; - Tham gia tranh tụng và thực hiện tư vấn; - Hướng dẫn sinh viên học việc, thực tập

Là một trong ba sáng lập của công ty Luật Gia An, tham gia điều phối, quản lý các công việc chính của công ty

-Trực tiếp quản lý và điều hành hãng luật Dương Công; - Tham gia tranh tụng các vụ án của Văn phòng; - Cố vấn đặc biệt cho mảng dịch vụ tư vấn pháp luật.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành luật Hình sự và tố tụng hình sự từ 2015 - 2017 tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (ngành học: Luật hình sự)

- Bằng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội từ 2009 - 2013 tại Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư từ 2014 - 2015 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)