Luật Sư Dương Văn Công
THÔNG TIN CƠ BẢN

25/05/1989

Nam

Hà Nội

Độc thân

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Dương Văn Công

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Tư vấn chuyên sâu về Doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ
- Tư vấn chuyên sâu về Hợp đồng
- Giải quyết tranh chấp về Kinh doanh thương mại, đất đai, Hôn nhân và gia đình....
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành luật Hình sự và tố tụng hình sự từ 2015 - 2017 tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (ngành học: Luật hình sự)

- Bằng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội từ 2009 - 2013 tại Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư từ 2014 - 2015 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)