Luật Sư Hà Văn Quý
THÔNG TIN CƠ BẢN

18/09/1993

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Hà Văn Quý

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Kinh nghiệm công tác
Là Luật sư chính của Văn phòng Luật sư, phụ trách công việc như tham gia tố tụng tại Toà án, tư vấn doanh nghiệp và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác....
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật Kinh tế từ 2011 - 2015 tại Viện Đại học Mở Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)

- Luật Sư từ 2016 - 2017 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Khác)