Luật Sư Hồ Thị Ngọc
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/06/1995

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Hồ Thị Ngọc

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Liber Office, Excel, Power Point
- Giao tiếp tiếng Anh
- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
- Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực trong công việc.
- Các kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng tư vấn pháp luật, soạn thảo hợp đồng,…
Kinh nghiệm công tác
- Thực hiện các thủ tục pháp lý: thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, hồ sơ giải thể, pháp luật về thuế, đăng ký nhãn hiệu, xin giấy phép con, hồ sơ đầu tư nước ngoài, sang tên chuyển nhượng nhà đất, xe oto, xe máy,… - Xin chủ trương đầu tư dự án. - Soạn thảo hồ sơ pháp lý, các văn bản hành chính: Biên bản họp, Nghị Quyết, Quyết định, công văn, tờ trình,… - Soát xét hợp đồng: Hợp đồng xây dựng, hợp đồng kinh tế, thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa,... - Soạn thảo, soát xét các Quy định, Quy trình, Quy chế của Công ty. - Tư vấn pháp luật đảm bảo mọi hoạt động của Công ty chiếm ưu thế về mặt pháp lý, hạn chế rủi ro trong sản xuất, kinh doanh. - Đại diện theo ủy quyền của Công ty để làm việc với Tòa án và các cơ quan liên quan trong hồ sơ khởi kiện đòi nợ, tranh chấp lao động,… - Làm việc với các cơ quan ban ngành để thực hiện hồ sơ pháp lý. - Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Tổ chức họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản. - Làm báo cáo tình hình hoạt động của Công ty theo tháng, quý, năm. Tổ chức các cuộc họp báo cáo nội bộ với phòng ban trong Công ty.

- Soạn thảo, review, thẩm định các loại Hợp đồng của Công ty trong quá trình hoạt động: bao gồm các loại Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng FIDIC, Hợp đồng thiết kế, Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng vận chuyển, bảo hiểm, Hợp đồng mua bán hàng hóa, cho thuê hàng hóa, hợp đồng bảo vệ, Hợp đồng chuyển nhượng, các bản thỏa thuận, bản ghi nhớ,.... - Thực hiện các thủ tục pháp lý cho Công ty: thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu,... - Tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề pháp lý liên quan đến thương mại, tranh chấp thương mại và các vấn đề pháp lý khác cho các phòng ban. - Cập nhật liên tục những thay đổi của Pháp luật hiện hành, cảnh báo những rủi ro pháp lý cho Ban Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan. - Thực hiện tố tụng tại Tòa án liên quan đến tranh chấp thương mại. - Thực hiện hồ sơ tố cáo, tố tụng tại cơ quan Công an liên quan đến các trường hợp chiếm dụng của Công ty. - Soạn thảo, review các Quy trình, Quy định, Quy chế của Công ty.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

- Chứng chỉ đào tạo Nghề Luật sư từ 2019 - 2022 tại Học viện tư pháp (ngành học: Luật Kinh tế)