Luật Sư Huỳnh Kim Thủy
THÔNG TIN CƠ BẢN

18/05/1980

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Huỳnh Kim Thủy

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Teamwork
- Leadership
- English: Listening, Speaking, Reading, Writing
- Computer: Microsoft Products, Excel, Corel and Photoshop
- Joining Project management 2010
- Joining Time management 2010
- Joining Skill presentation professional 2010
- Joining Skill Negotiation 2012
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 1998 - 2003 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh