Luật Sư HUỲNH PHI HÙNG
THÔNG TIN CƠ BẢN

22/04/1987

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Đất đai, Nhà cửaKế toán, ThuếLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư HUỲNH PHI HÙNG

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Kinh nghiệm công tác
- Tiếp nhận hồ sơ pháp lý của các đối tác. - Kiểm tra tính pháp lý của từng đối tác. - Soạn thảo hợp đồng và các công việc pháp lý của Doanh nghiệp

- Soạn thảo văn bản công chứng. - Tiếp khách hàng. - Tư vấn hồ sơ công chứng.

- Tư vấn pháp lý cho khách hàng yêu cầu. - Tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp. - Thực hiện một số dịch vụ pháp lý khác. - Đại diện theo ủy quyền liên hệ các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân theo yêu cầu của khách hàng

- Điều phối giao hàng hoá lại Siêu thị điện máy Chợ Lớn - Tính cuốc xe cho nhân viên giao hàng. - Tính xăng, nhớt xe cho xe tải giao hàng. - Tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng phain hồi về việc giao hàng

- Kế toán kho, nhập xuất quần áo.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2009 - 2012 tại Trường Đại học Đà Lạt (ngành học: Khác)

- Cử nhân Kế toán quản trị từ 2009 - 2012 tại Đại học Lạc Hồng – Đồng Nai (ngành học: Khác)