Luật Sư HUỲNH PHI HÙNG
THÔNG TIN CƠ BẢN

22/04/1987

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư HUỲNH PHI HÙNG

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Kinh nghiệm công tác
- Tiếp nhận hồ sơ pháp lý của các đối tác. - Kiểm tra tính pháp lý của từng đối tác. - Soạn thảo hợp đồng và các công việc pháp lý của Doanh nghiệp

- Soạn thảo văn bản công chứng. - Tiếp khách hàng. - Tư vấn hồ sơ công chứng.

- Tư vấn pháp lý cho khách hàng yêu cầu. - Tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp. - Thực hiện một số dịch vụ pháp lý khác. - Đại diện theo ủy quyền liên hệ các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân theo yêu cầu của khách hàng
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2009 - 2012 tại Trường Đại học Đà Lạt (ngành học: Khác)
- Cử nhân Kế toán quản trị từ 2009 - 2012 tại Đại học Lạc Hồng – Đồng Nai (ngành học: Khác)