Luật Sư HUỲNH PHI HÙNG
THÔNG TIN CƠ BẢN

22/04/1987

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư HUỲNH PHI HÙNG

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật