Luật Sư Huỳnh Thanh Duy
THÔNG TIN CƠ BẢN

23/09/1987

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Hôn nhân, Thừa kếHợp đồngĐất đai, Nhà cửaKế toán, ThuếHình sựLao độngDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Huỳnh Thanh Duy

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn: hành nghề luật sư, đấu giá
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng v.v...
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Kinh nghiệm công tác
Nhân viên Pháp Chế: 1/ Xử lý nợ và tham gia tố tụng trong quá trình xử lý nợ: Trực tiếp xử lý các khoản Nợ có vấn đề theo phân công của lãnh đạo Ban Pháp Chế;Tiếp nhận và thực hiện việc kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ các văn bản trong hồ sơ, tính đúng/sai trong các hồ sơ nợ có vấn đề theo sự phân công. Nhập số và dữ liệu hồ sơ vào bảng theo dõi nhằm đảm bảo tính chính xác cho quá trình thực hiện xử lý nợ; Xây dựng phương án xử lý nợ trình Trưởng/ Phó phòng xem xét quyết định; Thực hiện các phương án xử lý nợ được duyệt theo quy định đối với các hồ sơ thụ lý: Trực tiếp đôn đốc, theo dõi khách hàng; soạn Đơn khởi kiện, Đơn yêu cầu thi hành án; tham gia quá trình tố tụng tại tòa; tham gia việc thi hành án phát mãi thanh lý tài sản; Hướng dẫn, giám sát tuân thủ đối với các Đơn vị kinh doanh trong việc thực hiện các quy trình, quy định, kế hoạch chỉ tiêu được giao về quản lý và xử lý nợ có vấn đề;Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ, kiểm tra giám sát công tác xử lý nợ có vấn đề đối với các Đơn vị kinh doanh; 2/ Tư vấn pháp lý: tiếp nhận và tư vấn các vấn đề phát sinh về pháp lý cho các Trung tâm Kinh doanh theo phân công của Trưởng Ban Pháp chế; 3/ Xây dựng Quy chế, quy định nội bộ;

Trung tâm Dịch vụ Nội bộ: - Trợ lý Ban lãnh đạo; - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nội bộ; - Kiêm nhiệm Giám đốc Phòng Hành Chính Quản Trị và Giám đốc Phòng Quản lý Tài sản

- Phó trưởng Văn phòng Luật sư Lê Huy

Phòng Hành Chính Hội sở Ngân hàng: - Trợ lý Ban Lãnh đạo - Kiêm nhiệm Trưởng bộ phận Quản lý tài sản – Phòng Hành Chính

Phòng Hành Chính Hội sở Ngân hàng: - Trợ lý Ban Lãnh đạo - Kiêm nhiệm Phó Phòng Hành Chính

Trung tâm Dịch vụ Nội bộ Hội sở Ngân Hàng: - Trợ lý Ban lãnh đạo - Kiêm nhiệm Giám đốc Phòng Hành Chính Quản Trị và Giám đốc Phòng Quản lý Tài sản
Học vấn & chứng chỉ
- CỬ NHÂN LUẬT từ 2006 - 2010 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Quốc tế)
- CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ từ 2010 - 2010 tại Học Viện Tư Pháp - CS TP.HCM (ngành học: Khác)
- CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ từ 2012 - 2012 tại Bộ Tư pháp (ngành học: Khác)
- Chứng chỉ hành nghề Đấu giá từ 2012 - 2012 tại Bộ Tư pháp (ngành học: Khác)