Luật Sư Huỳnh Vinh Quang
THÔNG TIN CƠ BẢN

25/11/1977

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Huỳnh Vinh Quang

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng xây dựng và đánh giá hiệu quả công việc (KPIs);
Kỹ năng xây dựng và hoạch định công việc;
Kỹ năng làm việc nhóm;
Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu;
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức ...
Kinh nghiệm công tác
Tư vấn và giải đáp pháp luật; Thẩm định hợp đồng; Tố tụng và giải quyết khiếu nại; Rà soát cập nhật văn bản pháp luật; Kiểm tra tuân thủ quy định công ty.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân luật từ 1995 - 2000 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Doanh nghiệp)