Luật Sư LƯU THỊ BÍCH DIỆU
THÔNG TIN CƠ BẢN

02/02/1985

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Hợp đồngLao độngDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư LƯU THỊ BÍCH DIỆU

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Giao tiếp/ đàm phán với khách hàng tốt.
- Kỹ năng tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp tốt.
- Có kỹ năng quản lý, tổ chức.
Kinh nghiệm công tác
- Công việc đảm nhiệm: Chuyên viên Pháp lý và Thư ký HĐQT + Chuyên viên Pháp lý - Chịu trách nhiệm tham gia tư vấn về mặt pháp lý và soạn thảo các hợp đồng, hồ sơ, văn bản giữa Công ty với khách hàng - Soạn thảo/tham gia ý kiến đối với các văn bản pháp lý nội bộ của DN; - Nghiên cứu và chuẩn bị các hồ sơ giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp, phát sinh các khiếu kiện, khiến nại giữa với khách hàng, đối tác (Chủ yếu là giữa Cty và Học viên Phi công) - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung/sửa đổi/ điều chỉnh Giấy CNĐKKD, Giấy phép hoạt động đào tạo của Cty. - Soạn thảo/ Tư vấn các hồ sơ liên quan đến cổ phần/ cổ phiếu/ vốn góp, họp hội đồng cổ đông, HĐQT. - Tham gia/Thực hiện đàm phán, thương thảo Hợp đồng với các nhà thầu/đối tác. - Tư vấn kịp thời các chế độ chính sách pháp lý mới liên quan đến hoạt động của DN cho Tổng Giám Đốc. - Tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT, họp Giao ban Quý/ Tháng/ Tuần của Ban điều hành Cty. - Thực hiện các công việc khác được phân công. Thư ký HĐQT - Tổ chức các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ của Công ty theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT. - Chịu trách nhiệm kiểm tra/ chuẩn bị tài liệu họp cho các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ. - Giúp việc HĐQT, đảm bảo các hoạt động, báo cáo, văn bản, quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ được ban hành kịp thời, tuân thủ đúng qui định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ, Qui trình, Qui chế DN. - Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT những chính sách mới, các vấn đề trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp. - Tổng hợp, báo cáo công việc hàng tuần/tháng/ quý trước Chủ tịch HĐQT. Theo dõi, báo cáo tình hình triển khai các Nghị Quyết/ Chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ tại DN/ Các bộ phận của DN. - Hỗ trợ, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT các vấn đề liên quan đến đối nội/ đối ngoại. Đảm bảo lịch trình làm việc của Chủ tịch được luôn theo đúng kế hoạch

Công việc đảm nhiệm: Thay mặt Giám Đốc điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân luật học từ 2004 - 2008 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Quốc tế)