Luật Sư Lưu Xuân Vĩnh
THÔNG TIN CƠ BẢN

01/07/1982

Nam

Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

Đã có gia đình

Doanh nghiệpLao độngHợp đồngLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lưu Xuân Vĩnh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
 Chứng chỉ Quốc tế Hòa Giải viên của Trung tâm Giải quyết Tranh chấp (Anh Quốc)
 Chứng chỉ Quốc tế của Viện Trọng tài (Anh Quốc)
 Cử nhân, Đại học Luật Hà Nội
 Khóa đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp
 Cử nhân, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 Chứng chỉ Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 Chứng chỉ Quan hệ Công chúng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
 Chứng chỉ Phân tích Tài chính Công và Chính sách Tài khóa (Ban Quản lý Dự án Quốc Gia, Ủy bản Tài chính Ngân sách của Quốc Hội)
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2000 - 2010 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Doanh nghiệp)