Luật Sư Nguyễn Ánh Nguyệt
THÔNG TIN CƠ BẢN

16/09/1982

Nữ

Hà Nội

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Ánh Nguyệt

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu
- Tin học văn phòng
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật