Luật Sư Nguyễn Bích Tâm
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/01/1979

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Bích Tâm

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Tranh tụng tốt tại Tòa án, có mối quan hệ với các cơ quan hữu quan
Kinh nghiệm công tác
từ 2019 đến nay, công tác tại công ty Luật TAT tại tp. Hồ Chí Minh
Học vấn & chứng chỉ
- Đại học Luật Tp. HCM từ 1998 - 2002 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Doanh nghiệp)