Luật Sư Nguyễn Đình Anh Thư
THÔNG TIN CƠ BẢN

01/04/1984

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Đình Anh Thư

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Soạn thảo và tư vấn hợp đồng tiếng Anh và tiếng Việt.
Kỹ năng quan sát và phân tích vấn đề, Lập mục tiêu và kế hoạch thực hiện, Làm việc tốt với áp lực,
Kỹ năng đàm phán thương lượng và giải quyết tranh chấp.
Kỹ năng khác Khả năng thuyết trình, nghiên cứu khoa học, đào tạo và giảng dạy.
Kinh nghiệm công tác
Giám đốc nhân sự và pháp lý
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2008 - 2012 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)