Luật Sư Nguyễn Minh Thế
THÔNG TIN CƠ BẢN

04/07/1986

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Minh Thế

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích; Làm việc độc lập và/hoặc theo nhóm;
- Đại diện lãnh đạo tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai công việc, giải quyết tranh chấp, đàm phán...
- Lái xe B2, đi công tác thường xuyên,
- Kinh nghiệm về tổ chức nhân sự, tiền lương, thi đua - khen thưởng, pháp chế doanh nghiệp, trợ lý Hội đồng/Tổng giám đốc....
- Làm việc tập trung, cầu toàn, bảo mật thông tin của cấp trên và thông tin kinh doanh của doanh nghiệp....
Kinh nghiệm công tác
- Tư vấn pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp; - Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh... - Soạn thảo, soát xét các hợp đồng kinh doanh; - Trợ lý PTGĐ điều hành.

- Đảm nhiệm vai trò Thư ký Hội đồng quản trị: Tư vấn pháp lý và kiểm soát quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị. Thường trực Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.... - Đảm nhiệm vị trí Trợ lý Tổng giám đốc - Trưởng Phòng Quản trị Nhân sự: tham mưu Tổng giám đốc các công tác nhân sự, hành chính, tiền lương...

- Tham mưu Trưởng Phòng giải quyết các công việc liên quan đến pháp chế, thanh tra trong doanh nghiệp; - Đại diện Tổng giám đốc tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động, thu hồi nợ... - Tham mưu soạn thảo các quy chế, quy định có liên quan trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2004 - 2008 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật hình sự)

Trương Thanh Viên Trương Thanh Vàng Nguyễn Văn Khánh Lê Anh Kiệt Trịnh Xuân Thế Nguyễn Trọng Hoàng Phan Văn Hậu Phạm Nguyễn Trường Giang Đạo Chế Quốc Khánh Nguyễn Đăng Khoa Đỗ Duy Khánh Tư Văn Tôn Khánh Nguyễn Dương Minh Tân Quỳnh Như Nguyễn Anh Duy Nguyễn Bá Đồng Nguyễn Thị Hạnh Nhi Vũ Hạnh Đào Thảo Nguyên Đàm Thị Thu PHẠM THỊ QUỲNH Nguyễn Thị Thu Uyên BÀNH THỊ DIỆU Nguyễn Thị Lan Phương Nguyễn Thị Hương Trâm Việt Phương Nguyễn Lê Nguyễn Yến Vi Võ Thị Tuyết Hoa Nguyễn Thụy Thúy Uyên Lê Thị Mơ NGUYỄN TÚ OANH Nguyễn Thị Hoàng Tú Trần Thị Thùy Linh NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN Trần Thị Liên Phạm Minh Châu Nguyễn Hoài Thương Nguyễn Thị Hồng Hoàng Thị Hợi Bùi Lan Phương Nguyễn Vân Trần Thị Diễn Lý Thị Tuyết Nguyễn Thị Lê Phạm Thị Đan Phượng Thu Phuong Nguyễn Thị Thảo Châu Thị Mỹ Hoa Châu Thị Mỹ Ngọc Phạm Thị Bình Dương Thị Ngọc Phước Đặng Thị Hạnh Hán Kỳ Duyên Trần Thị Thuý Nga Lê Thu Dung Trần Thị Thanh Hóa Phùng Thị Cẩm Giang Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Huế Kim Tiền Hồ Tạ Thị Bích Hạnh Lê Thị Dung Trương Thị Thu Trang Trần Thị Hà Nguyễn Thị Năm Nguyễn Thị Vân Anh Danh Thị Hồng Thắm Đỗ Thị Tuyết Ngân Nguyễn Phương Hồng Quyên Thái Bình Vũ Thị Diệu Linh Phạm Việt Trinh Võ Trà My