Luật Sư Nguyễn Quang Hưng
THÔNG TIN CƠ BẢN

01/02/1983

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Quang Hưng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức, sắp sếp công việc
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng làm việc theo nhóm hặc làm việc độc lập
- Khả năng nắm bắt công việc, nghiên cứu tài liệu v.v...
- Kỹ năng quản lý thời gian
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật