Luật Sư Nguyễn Thị Diểm
THÔNG TIN CƠ BẢN

20/12/1988

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Diểm

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Giao tiếp tốt
▪ Quản trị thời gian hiệu quả
▪ Quản trị nhân sự chất lượng
▪ Truyền thông nội bộ
▪ Tổ chức, kỷ luật tốt
▪ Tranning, thuyết trình
Kinh nghiệm công tác
Vị trí: Chuyên viên pháp chế - Trợ lý Luật sư

Trưởng Ban Pháp Chế
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2007 - 2011 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh