Luật Sư Nguyễn Thị Lam
THÔNG TIN CƠ BẢN

24/04/1978

Nữ

Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương

Đã có gia đình

Lĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Lam

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kinh nghiệm công tác
- Tham gia đàm phán, soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý, nội dung thỏa thuận, hợp đồng, văn bản giao dịch của công ty và với các tổ chức, cá nhân khác; - Xây dựng và quản lý hệ thống văn bản pháp lý của công ty; - Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp lý liên quan hoạt động công ty đến Ban giám đốc và các phòng ban có liên quan; - Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý có liên quan; - Bảo vệ quyền lợi công ty, tham gia giải quyết các vụ tranh chấp tại cơ quan Nhà nước, tòa án nhân dân các cấp; - Và các vấn đề khác.

- Bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại các cơ quan, toà án các cấp; - Tư vấn luật dân sự, luật lao động, hôn nhân gia đình, luật đất đai, luật hình sự … - Thực hiện các dịch vụ pháp lý do công ty giao. - Soạn thảo đơn từ và hợp đồng các loại. - Quản lý và theo dõi hồ sơ khách hàng - Cập nhật các văn bản pháp luật; - Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý có liên quan; - Và các vấn đề khác.

- Tư vấn cho Ban giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai, hợp đồng; - Tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, các chính sách về luật đầu tư, kinh doanh bất động sản …; - Phụ trách về hồ sơ nhà đất và các vấn đề có liên quan; - Tham gia đàm phán, soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý, nội dung thỏa thuận, hợp đồng, văn bản giao dịch của công ty và với các tổ chức, cá nhân khác; - Cập nhật, nghiên cứu thường xuyên những thay đổi của pháp luật và dự báo những ảnh hưởng đó đến các dự án đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh, lợi ích của Công ty, từ đó tham mưu và chuẩn bị phương án xử lý. - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến mua bán, cho thuê nhà, xưởng, căn hộ chung cư; - Thực hiện các thủ tục cấp mới, bổ sung, sửa đổi các loại giấy phép của công ty. - Xử lý các hồ sơ pháp lý, thực hiện các thủ tục khiếu nại, chuẩn bị các văn bản liên quan; - Đại diện công ty tham gia giải quyết các vụ tranh chấp tại cơ quan, tòa án nhân dân các cấp; - Tư vấn pháp lý cho Sàn giao dịch bất động sản các vấn đề về hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch bất động sản; - Và các vấn đề khác.

- Thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung các loại giấy phép của Công ty và các vấn đề pháp lý có liên quan; - Phát hiện, báo cáo kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu nại hoặc có tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp khiếu nại lên cấp có thẩm quyền, đề xuất phương án giải quyết; - Tư vấn và tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến Pháp lý của Công ty. - Sọan thảo các giấy tờ, công văn, văn bản Pháp lý do Ban Giám đốc chỉ định. - Đại diện công ty tham gia giải quyết các vụ tranh chấp tại cơ quan, tòa án nhân dân các cấp; - Tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, các chính sách về luật đầu tư, kinh doanh bất động sản …; - Soạn thảo các hợp đồng, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Công ty; - Tư vấn, soạn thảo và thẩm định nội dung thỏa thuận, hợp đồng, văn bản giao dịch của công ty với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; - Cập nhật và phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan hoạt động kinh doanh của công ty đến Ban giám đốc và các phòng ban có liên quan; đề xuất giải pháp và các việc phải làm khi có quy định mới ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến mua bán, cho thuê nhà, xưởng, căn hộ chung cư; - Xác định, cảnh báo và nghiên cứu giải pháp cho những vấn đề, rủi ro tiềm ẩn đối với công ty; - Thực hiện rà soát và hoàn thiện các hồ sơ - văn bản của Công ty; - Thực hiện các công việc liên quan pháp lý khác.

- Thực hiện các vấn đề liên quan đến các loại Hợp đồng Mua Bán Căn Hộ, Xây Dựng, Tư Vấn ... (soạn thảo, review, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng …); - Soạn thảo, phúc đáp, kiểm soát tính pháp lý, sự phù hợp và hợp pháp của các văn bản của Công ty ban hành; - Thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung các loại giấy phép của Công ty, đăng ký nhãn hiệu và các vấn đề pháp lý có liên quan; - Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty; - Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật lao động,…; - Cùng các phòng ban chuyên môn tham gia quá trình thương lượng, đàm phám hợp đồng với các đối tác; - Cập nhật và phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan hoạt động kinh doanh của công ty đến Ban giám đốc và các phòng ban có liên quan; - Quản lý hồ sơ pháp lý của dự án, công ty; - Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định; - Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty; - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các giao dịch giữa công ty và khách hàng. - Thực hiện các công việc liên quan pháp lý khác.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 1998 - 2003 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)