Luật Sư Nguyễn Thị Mỹ Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/05/1990

Nữ

Bình Dương

Đã có gia đình

Doanh nghiệp

Tiếng Việt

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Mỹ Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
• Sử dụng thành thạo Ms Word, Ms Excel, MS Power Point, Ms Outlook.
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề.
• Tiếng Anh giao tiếp căn bản, đọc hiểu và soạn thảo văn bản.
Kinh nghiệm công tác
- Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với các hợp đồng, cam kết, thỏa thuận của Công ty. - Cung cấp tư vấn pháp lý liên quan đến tất cả các hoạt động của Công ty. - Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; Soạn thảo các hồ sơ mời họp, biên bản cuộc họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. - Phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn tuân thủ quy định nội bộ cho các cấp quản lý và nhân viên Công ty. - Tham gia đánh giá rủi ro pháp lý cho các dự án của công ty. - Đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động của Công ty trong vấn đề về ủy quyền và quản lý ủy quyền. - Phối hợp với các phòng ban xử lý các tranh chấp phát sinh. Là đại diện được ủy quyền hợp pháp của Công ty trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến kiện tụng và tranh chấp tại Cơ quan Nhà nước và Tòa án có thẩm quyền. - Nhận diện và kiểm soát rủi ro pháp lý trong hoạt động của Công ty để tránh các hệ quả pháp lý có liên quan thông qua kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Phòng ban khác. - Rà soát và ban hành các quy định nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và định hướng của Công ty. - Thực hiện đăng ký, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty và quản lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Cập nhật văn bản pháp luật mới nhằm đảm bảo các văn bản pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty được nhận diện kịp thời. Hỗ trợ phòng ban trong việc đánh giá xu hướng, tác động của xu hướng pháp luật đối với hoạt động công ty. - Kiểm tra tính pháp lý của các công văn quan trọng gửi cho cơ quan nhà nước, đối tác, khách hàng mà các phòng ban phụ trách đã soạn thảo. Soạn thảo Công văn khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. - Quản lý các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý. - Lưu trữ, quản lý hồ sơ pháp lý.

- Tư vấn pháp luật: Chuẩn bị và cung cấp tư vấn pháp lý/ ý kiến pháp lý dựa trên nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại. - Tham gia tố tụng: đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán và tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp; Tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại. - Đại diện ngoài tố tụng: tư vấn thành lập công ty, soạn thảo và liên hệ cơ quan Nhà nước nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, thực hiện thủ tục chuyển nhượng/tặng cho/thừa kế đối với tài sản là bất động sản. Đánh giá hợp đồng: Soạn thảo, đánh giá và làm nổi bật các rủi ro pháp lý và cung cấp giải pháp khắc phục trong hợp đồng/biên bản thỏa thuận cho khách hàng.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng Cử nhân luật, Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư từ 2008 - 2012 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)

- Cử Nhân Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn Văn Tây Phan Hoài Anh Võ Quốc Tuấn Nguyễn Trường Thịnh Hoàng Văn Cương Nguyễn Nhật Trường Nguyễn Đăng Vụ Đỗ Chí Bằng Nguyễn Văn Điền Trần Thành Đạt Trương Thịnh Võ Trường Sơn Nguyễn Quý Thân Đặng Như Quỳnh Lê Bá Tiếp Nguyễn Đức Hiếu Vũ Danh Thạch Lương Hữu Trung Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Cao Lê Ngân Võ Hoàng Minh Phạm Hoàng Hiệp Vũ Văn Thành Đoàn Nhật Tâm Nguyễn Đạt Mùi Nguyễn Văn Thanh Đinh Trung Thắng Võ Quốc Tuấn Phan Hoài Anh Y IN BYA Phạm Hồng sơn Chế Đình Phúc Đỗ Ngọc Phi Phan Nhật Minh Phan Việt Thắng Đoàn Mạnh Vũ Huỳnh Văn Tài Đào Hoàng Bảo Võ Thanh Nhựt Dương Thành Trung Âu Dương Thông Vũ Đức Minh Lê Minh Tuyền Dương văn đảm Cao Đinh Hùng Trần Thị Thủy Nguyễn Thị Hải Trần Thị Mai Nguyễn Thị Thanh Thúy Vũ Thiên An Lương Dạ Ngân Nguyễn Thị Cẩm Lụa Vân Anh Nguyễn Ngọc Hà Tươi Trần Phạm Thu Hương Vũ Thùy Dương Vũ Thị Thu Hà Nguyễn Trang Bảo Trân Trần Anh Thư Nguyễn Đặng Chiêu Đoan Nguyễn Thị Lệ Kiều Phạm Thị Bé Diệu Vũ Thị Hoa Nguyễn Thị Ngọc Điệp Trần Thị Minh Nguyệt Trương Thị Mai Nguyễn Thị Kim Linh Duong Linh Trần Thị Thu Hương Nguyễn Thị Tươi Thắm Hoàng Thị Miến Lê Thị Thúy Trần Thị Hương Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Ho Le Vy Phùng Thị Hà Phương Bùi Thị Thanh Phương trần thị bích phượng Trần Ngọc Duyên Nguyễn Thị Kim Tuyền Nguyễn Thị Thanh Huyền Phạm Thị Hồng Nhi Nguyễn Thị Mận Hồ Thị Mỹ Trâm Vi Thị Hoàng Phúc Trần Thị Nhân NGUYỄN THỊ ĐÔNG Trương Thương Huyền hving hờ ánh Thái Ngọc Thoa Nguyễn Thị Ngọc Anh Trần Thị Hạnh ĐẶNG THỊ HÀ Lê Thị Diễm Hương Nguyễn Thị Hồng Nhung Phạm Quỳnh Trang Mai Thị Mỹ Liên Huỳnh Thị Tố Trinh Đoàn Thuỷ Linh Thị Mai Anh Võ Thị Ngọc Nhi ĐẶNG TIỂU LY Mo My Lê Thị Kim Luông Phạm Thuỵ Diễm Quỳnh Thái Thị Hương Đỗ Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Kim Thoa Lê Huỳnh Hồng Nga Nguyễn Hà Vi Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nguyễn Thị Huệ Chi Nguyễn Thu Thùy Nguyễn Thị Thu Hằng Phan Thị Hồng Đào Võ Thị Hương Trà Nguyễn Thị Tuyết Võ Nguyễn Phúc Thương Nguyễn Thị Hường Phạm Thị Thủy Nguyễn Thị Hằng Nga Trần Thị Ngọc Mai Phan Thảo Linh Mỹ Ngân Dư Linh Phan Nguyễn Phương Chi Nguyễn Ngọc Anh Thư Võ Thị Ngọc Tiền Trần Thùy An