Luật Sư Nguyễn Thị Mỹ Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/05/1990

Nữ

Bình Dương

Đã có gia đình

Doanh nghiệp

Tiếng Việt

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Mỹ Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
• Sử dụng thành thạo Ms Word, Ms Excel, MS Power Point, Ms Outlook.
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề.
• Tiếng Anh giao tiếp căn bản, đọc hiểu và soạn thảo văn bản.
Kinh nghiệm công tác
- Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với các hợp đồng, cam kết, thỏa thuận của Công ty. - Cung cấp tư vấn pháp lý liên quan đến tất cả các hoạt động của Công ty. - Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; Soạn thảo các hồ sơ mời họp, biên bản cuộc họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. - Phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn tuân thủ quy định nội bộ cho các cấp quản lý và nhân viên Công ty. - Tham gia đánh giá rủi ro pháp lý cho các dự án của công ty. - Đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động của Công ty trong vấn đề về ủy quyền và quản lý ủy quyền. - Phối hợp với các phòng ban xử lý các tranh chấp phát sinh. Là đại diện được ủy quyền hợp pháp của Công ty trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến kiện tụng và tranh chấp tại Cơ quan Nhà nước và Tòa án có thẩm quyền. - Nhận diện và kiểm soát rủi ro pháp lý trong hoạt động của Công ty để tránh các hệ quả pháp lý có liên quan thông qua kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Phòng ban khác. - Rà soát và ban hành các quy định nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và định hướng của Công ty. - Thực hiện đăng ký, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty và quản lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Cập nhật văn bản pháp luật mới nhằm đảm bảo các văn bản pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty được nhận diện kịp thời. Hỗ trợ phòng ban trong việc đánh giá xu hướng, tác động của xu hướng pháp luật đối với hoạt động công ty. - Kiểm tra tính pháp lý của các công văn quan trọng gửi cho cơ quan nhà nước, đối tác, khách hàng mà các phòng ban phụ trách đã soạn thảo. Soạn thảo Công văn khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. - Quản lý các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý. - Lưu trữ, quản lý hồ sơ pháp lý.

- Tư vấn pháp luật: Chuẩn bị và cung cấp tư vấn pháp lý/ ý kiến pháp lý dựa trên nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại. - Tham gia tố tụng: đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán và tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp; Tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại. - Đại diện ngoài tố tụng: tư vấn thành lập công ty, soạn thảo và liên hệ cơ quan Nhà nước nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, thực hiện thủ tục chuyển nhượng/tặng cho/thừa kế đối với tài sản là bất động sản. Đánh giá hợp đồng: Soạn thảo, đánh giá và làm nổi bật các rủi ro pháp lý và cung cấp giải pháp khắc phục trong hợp đồng/biên bản thỏa thuận cho khách hàng.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng Cử nhân luật, Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư từ 2008 - 2012 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)

- Cử Nhân Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Mạch Nguyễn Duy Thanh Nguyễn Hoàng Hưng Trần Lam Huỳnh Phú Quý Trần Duy Khánh Nguyễn Danh Đức Lê Văn Bắc Lý Văn Thắng Nguyễn Xuân Cường Lý Mạnh Luông Như Ngọc Chiến Đoàn Đình Hùng Cường Nguyễn Sơn Tùng Ngô Đức Thảo Chu Văn Hà Nguyễn Hồng An Bùi Long Thành Lưu Xuân Lực Phạm Văn Mẫn Nguyễn Tấn Nghĩa Bùi Mạnh Hùng Nguyễn Quang Vinh Phuong Tran Xuan Nguyễn Hữu Pháp Hà Tiến Huy Trần Ngọc Lam Nguyễn Việt Hùng Đàm Văn Vương Nguyễn Anh Đức Dương Chí Khanh Nguyễn Ngọc Toàn Trương Minh Đức Lý Mạnh Luông Nguyễn Anh Tuấn NGUYỄN NGỌC THÔNG Trần Xuân Tĩnh Đặng Tiến Long Trần Phi Anh Hoang Lan Huong Trương Ngọc Quế Thảo Lê Thị Anh Tuyền Trịnh Thảo Ngân DƯƠNG QUỲNH NHƯ Lê Quỳnh Như Nguyễn Thị Uyên Lê Hồng Dự Nguyễn Võ Phương Uyên Trần Thị Hạnh Trần Thị Thanh Tiền Nguyễn Thị An Thanh Vy Trần Thị Tú Hải Lê Thị Thương Bùi Thị Phương Lan Phạm Thiên Kim Phạm Thị Đài Trang Nguyễn Ánh Tuyết Cao Thị An Trần Hằng Dương Khánh Ly Hoàng Thị Thùy Linh Huỳnh Thị Thanh Thảo Lê Thị Mỹ Dung Phùng Thị Bích Huyền Vũ Thị Kiều Trang Trần Thị Thúy Mai Phùng Thị Cẩm Tú Phan Thị Ngọc Trang Nguyễn Thị Trà My Trịnh Ngọc Quỳnh Trang Ngô Phương Mai Nguyễn Quỳnh Nga Lê Thị Bòng Thương Hiềnn Hiềnn Lê Thị Bòng Lê Thị Hà Nguyễn Thị Minh Châu Nguyễn Minh Thúy Nguyễn Thị Minh Anh Hiền Kiều Phạm Thu Võ Thị Hồng Vân Kim Thi Nguyễn Thị Thúy Vy Nguyễn Phương Thoa Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Yến Thanh Phạm Huyền Trang Trịnh Thị Ngọc Trần Thị Khánh Như Nguyễn Thị Diễm Hồng Trần Thị Hằng Trần Tuyết Ngân Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Lâm Thị Ngọc Trinh Trần Thị Mỹ Hảo Lê Hồng Hạnh Thới Ngọc Hằng Nguyễn Thị Uyên Lương Huỳnh Mỹ Hạnh Chu Kim Liên Nguyễn Tâm Võ Nguyễn Hải Vy Vương Hồng Ngọc Nguyễn Thị Tiểu Nguyện Nguyễn Thị Thu Hằng Trần Ngọc Liên Phạm Thị Đầm Đỗ Thị Thu Phạm Thị Nhứt Kha Bành Thị Lệ Phương Trần Thị Yến Nguyễn Thị Thu Phúc Trần Thị Hải Yến Trần Anh Thư Trương Thị Thu Trang Hoàng Minh Hương Nguyễn Minh Thu La Thị Giang Nguyễn Thị Linh Trịnh Thị Thúy Kiều Nguyễn Thị Hồng Diễm Lê Hồng Vân