Luật Sư Nguyễn Thị Nhật Lệ
THÔNG TIN CƠ BẢN

05/12/1991

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Hợp đồngĐất đai, Nhà cửaLao độngDoanh nghiệp

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Nhật Lệ

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Làm việc nhóm
- Có trách nhiệm, làm việc chăm chỉ
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật