Luật Sư Nguyễn Thị Thúy Hằng
THÔNG TIN CƠ BẢN

15/06/1989

Nữ

Hải Phòng, Hà Nam

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Thúy Hằng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Nhóm các kỹ năng văn phòng; tìm kiếm và xử lý dữ liệu; lập và trình bày báo cáo;
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn pháp lý; pháp chế doan nghiệp
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục..
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, làm việc và báo cáo độc lập;
- Sử dụng tiếng Anh trong công việc.
Kinh nghiệm công tác
Kiểm soát các giao dịch pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của các phòng ban: Mua hàng trực tiếp; Mua hàng gián tiếp, trung tâm mua sắm tập trung... để phát hiện các lỗ hổng trong giao dịch, phát hiện các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tiềm ẩn hoặc nguyên nhân chậm trễ trong việc thực hiện Dự án, tìm kiếm và đề xuất phương án cải thiện, khắc phục trong quy trình thực hiện và phối hợp. - Thanh tra, xử lý các sự vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của tất cả các phòng; Bộ phận thuộc Vinfast (Sản xuất & Kinh doanh) - Tìm kiếm, xác định các lỗi tuân thủ/thực thi, các vi phạm trong hoạt động của các phòng/ban, kết hợp với các phòng/ban để tìm nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục, kiểm soát việc thực hiện hoạt động khắc phục và biện pháp khen thưởng/kỷ luật đi kèm (nếu có). Đảm bảo các hành vi vi phạm được xác minh khách quan, kịp thời và có hình thức xử lý phù hợp; tạo môi trường thượng tôn kỷ luật. - Hậu kiểm kết quả tổng kiểm tra nội bộ theo chuyên đề mà các Phòng ban đã thực hiện, đảm bảo tính chính xác, trung thực của các báo cáo này. Đảm bảo Kết quả kiểm tra phản ánh đúng tính chất công việc trên thực tế. Báo cáo thanh tra có giá trị ghi nhận các tồn tại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và cải tiến quy trình liên tục. - Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và chuẩn hoát các quy trình hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ theo các quy định quốc tế (ISO, COSO) và các thông lệ tốt nhất của ngành, đảm bảo các quy trình được xây dựng đúng, hiệu quả và phù hợp. Định kỳ phối hợp với Bộ phận ISO tổng kết việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy trình của các Phòng/Bộ phận. - Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra việc triển khai quy trình đảm bảo việc thực hiện đúng như thiết kế của quy trình. Đảm bảo mục tiêu: Các quy trình được xây dựng và triển khai hiệu quả trên thực tế.

Trợ lý Ban Tổng giám đôc mảng Pháp chế - Nhân sự
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2008 - 2012 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

- Hoàn thành Cao học Luật dân sự từ 2013 - 2019 tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (ngành học: Luật Dân sự)

Phạm Hoàng Cang Vũ Đặng Tiến Thành Lê Sơn Tùng Phạm Minh Đức Trịnh Hoàng Hùng Lưu Thanh Đảm Trần Văn Tú Trương Hoài Phúc Đặng Quốc Toàn Lê Huỳnh Đức Nhân Nghĩa Ngô Gia Trung Trương Văn Quân Bùi Đình Quyền Nguyễn Thái Hồ Nguyễn Tuấn Anh Lê Khắc Bảo Vũ Tỉnh Ngô Đức Thịnh Nguyễn Văn Nam Nguyễn Tiến Thành Trần Việt Thắng Lê Văn Phong Lê Bá Hòa Mai Vĩnh Qúy Lê Hoàng Tường Vy Vũ Cao Ngọc Linh Nguyễn Phạm Ngọc Giàu Lê Thị Thúy Vy Nguyễn Thị Kim Thoa Nguyễn Thị Bé Thuận Phạm Thị Thanh Ngọc Lê Thị Kim Oanh Phan Yến Nhi Thái Thị Thu Hằng Cao Thụy Hoàng Ân Dương Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Đào Xuân Thị Hằng Trần Thị Lan Anh Đinh Thị Bích Trâm Lê Thị Ngọc Trúc Đặng Kim Chi Nguyễn Thị Vân Quỳnh Nguyễn Thị Hồng Ánh Phạm Thị Thủy Tiên Phạm Thị Minh Trang Trang Caolãnh Đặng Thị Hương Thảo Nguyễn Thị Hòa Diễm Nguyễn Thị Thùy Quyên Nguyễn Thị Châu Nguyễn Thị Hòa Diễm Lục Thị Hương Nguyễn Hồng Nhung Trần Thị Cẩm Tú Dương Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Bội Chân Hàn Thúy Vi Lin Mỹ Dung Lương Thị Thu Thảo Lâm Thị Ngọc Anh Trần Hiếu Phạm Thị Phương Nhung Nguyễn Trần Thủy Tiên Siu H' Oen Phạm Thị Thu Lưu Nguyễn Thị Thơm Hồ Thị Bình Trần Thị Ái Lan Dương Diễm Cộng Bảo Châu Nguyễn Thị Thúy Diễm Charlene Quezmundo Lê Trần Ngọc Quỳnh Lê Thị Hoàng Giang Nguyễn Hải Thụy Lê Hoàng Hải Ngọc