Luật Sư Nguyễn Thị Thúy Hằng
THÔNG TIN CƠ BẢN

15/06/1989

Nữ

Hải Phòng, Hà Nam

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Thúy Hằng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Nhóm các kỹ năng văn phòng; tìm kiếm và xử lý dữ liệu; lập và trình bày báo cáo;
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn pháp lý; pháp chế doan nghiệp
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục..
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, làm việc và báo cáo độc lập;
- Sử dụng tiếng Anh trong công việc.
Kinh nghiệm công tác
Kiểm soát các giao dịch pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của các phòng ban: Mua hàng trực tiếp; Mua hàng gián tiếp, trung tâm mua sắm tập trung... để phát hiện các lỗ hổng trong giao dịch, phát hiện các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tiềm ẩn hoặc nguyên nhân chậm trễ trong việc thực hiện Dự án, tìm kiếm và đề xuất phương án cải thiện, khắc phục trong quy trình thực hiện và phối hợp. - Thanh tra, xử lý các sự vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của tất cả các phòng; Bộ phận thuộc Vinfast (Sản xuất & Kinh doanh) - Tìm kiếm, xác định các lỗi tuân thủ/thực thi, các vi phạm trong hoạt động của các phòng/ban, kết hợp với các phòng/ban để tìm nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục, kiểm soát việc thực hiện hoạt động khắc phục và biện pháp khen thưởng/kỷ luật đi kèm (nếu có). Đảm bảo các hành vi vi phạm được xác minh khách quan, kịp thời và có hình thức xử lý phù hợp; tạo môi trường thượng tôn kỷ luật. - Hậu kiểm kết quả tổng kiểm tra nội bộ theo chuyên đề mà các Phòng ban đã thực hiện, đảm bảo tính chính xác, trung thực của các báo cáo này. Đảm bảo Kết quả kiểm tra phản ánh đúng tính chất công việc trên thực tế. Báo cáo thanh tra có giá trị ghi nhận các tồn tại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và cải tiến quy trình liên tục. - Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và chuẩn hoát các quy trình hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ theo các quy định quốc tế (ISO, COSO) và các thông lệ tốt nhất của ngành, đảm bảo các quy trình được xây dựng đúng, hiệu quả và phù hợp. Định kỳ phối hợp với Bộ phận ISO tổng kết việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy trình của các Phòng/Bộ phận. - Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra việc triển khai quy trình đảm bảo việc thực hiện đúng như thiết kế của quy trình. Đảm bảo mục tiêu: Các quy trình được xây dựng và triển khai hiệu quả trên thực tế.

Trợ lý Ban Tổng giám đôc mảng Pháp chế - Nhân sự
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2008 - 2012 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

- Hoàn thành Cao học Luật dân sự từ 2013 - 2019 tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (ngành học: Luật Dân sự)

Nguyễn Thanh Tùng Phạm Thành Tuấn Nguyễn Trung Thời Mã Bá Khánh Duy Vũ Đặng Ngọc Phan Nguyễn Thanh Khanh Đinh Lương Minh Anh Nguyễn Đăng Khoa Hoàng Thành Hiệp Ngụy Hoàng Vĩ Trần Bá Thuật Tuấn Anh Nguyễn Anh Nguyễn Văn Trọng Hoàng Văn Tùng Nguyễn Thanh Sơn quoc tran Trần Minh Tuấn Nguyễn Duy Trường Nguyễn Hoàng Nguyễn Quang Hưng Nguyễn Đình Phước Hứa Xuân Vịnh Lưu Quang Tùng Nguyễn Duy Phúc Phạm Minh Quang Ngô Khánh Tùng Lê Tủy Em Trần Văn Hung Đinh Thị Thanh Hoàn Trần Hồng Ngọc Hồng Mỹ Vân Võ Mỹ Duyên Trần Thị Mỹ Duyên kim Cuong nguyen Phạm Thủy Tiên Nguyễn Thị Diệu Linh Trần Thị Thảo Nhi Mai Thị Ngọc Mai Trịnh Thu Phương Ngô Thị Gia Linh Nguyễn Ngọc Hoa Nguyễn Thị Kim Yến Tống Thanh Huyền Trần Ngọc Thu An Trần Mỹ Linh Đặng Khánh Huyền Phạm Lan Ngô Hoàng Xuân Hương Phan Mai Hồng Ngọc Phạm Thị Hoa Châu Kim Hạnh Ngô Thị Gia Linh Trần Nguyễn Quỳnh Như Liểu Thị Thiện Kim Minh Phan Thị Hồ Thị Hồng Cao Liên Phương Phạm Hồng Nga Nguyễn Thị Kiều Phương Ngô Tiền Vũ Thu Huyền Nguyễn Thị Thu Thanh Nguyễn Thị Mỹ An Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Mỹ Trâm Nguyễn Thị Bích Hạnh Lưu Thị Tuyết Mỹ Nguyễn Phương Khanh Đặng Thị Nhung Lỗ Bích Ngân Võ Thanh Mai Nguyễn Huyền Trân Nguyễn Thảo Nguyên Dương Phương Thảo Nông Thị Thiết Đỗ Thị Tuyết Lan Phạm Thị Huỳnh Như Nguyễn Thị Quỳnh Anh Lê Thị Thuỳ Linh Phạm Hoàng Lan Hồng Mơ Vũ Thị Mỹ Linh Tạ Thị Hòa Đỗ Thị Tuyết Lan Vũ Thị Ngọc Anh Nguyễn Gia Hân Trần Ngọc Đăng Khoa nhi trần thị dung Hà Kiều Anh Dương Thị Ngọc Bích Nguyễn Thị Hương Dương Thê Ngọc Chúc Nguyễn Bảo Vy Hoàng Bích Phượng Hồ Thị Trúc Lâm Lý Thảo Nguyên Phạm Đình Minh Uyên Lại Thu Uyên