Luật Sư Nguyễn Tuấn Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

30/06/1988

Nam

Hà Nội

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Tuấn Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
 Có khả năng giao tiếp tốt.
 Có kỹ năng tư duy pháp lý tốt: phân tích các tình huống thực tế, tìm các văn bản áp dụng, áp dụng các văn bản pháp luật vào tình huống cụ thể để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề.
 Có kỹ năng soạn thảo văn bản, Hợp đồng.
 Có khả năng chuẩn bị và tham gia đàm phán tốt: tổng hợp tài liệu để tham gia đàm phán, xây dựng phương án đàm phán, tham vấn để tạo ra được vùng lựa chọn trong đàm phán, tham vấn phương án đám phán tối ưu và sự lựa chọn thay thế, …
 Có khả năng đại diện công ty tham gia tranh tụng tại Tòa, làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước. Đã trực tiếp tham gia tranh tụng một số vụ án: Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động, Thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong mua bán hàng hóa, một số vụ án về dân sự và hình sự khác, …
Kinh nghiệm công tác
Luật sư

Luật sư và Trợ lý luật sư
Học vấn & chứng chỉ
- Thạc sỹ Luật từ 2016 - 2018 tại Trường Đại học Luật Hà Nội