Luật Sư Nguyễn Văn Dũng
THÔNG TIN CƠ BẢN

13/03/1975

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Văn Dũng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức quản lý
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng nghiên cứu và vận dụng pháp luật
- Kỹ năng đàm phán
Kinh nghiệm công tác
- Quản lý công tác xử lý nợ khu vực Miền Nam của Ngân hàng - Trực tiếp xử lý các khoản nợ lớn, phức tạp - Thực hiện các hoạt động mua bán, chuyển nhượng tài sản, tàu biển, bất động sản - Tham gia các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy doanh nghiệp - Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển nhượng, phát triển các dự án bất động sản - Trực tiếp đại diện cho Ngân hàng tham gia các hoạt động tố tụng tại Công an, Tòa án, Thi hành án

- Quản lý nhóm XLN Miền Nam; Trực tiếp xử lý các khoản nợ lớn, phức tạp - Thực hiện các hoạt động mua bán, chuyển nhượng tài sản, tàu biển, bất động sản - Tham gia các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy doanh nghiệp - Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển nhượng, phát triển các dự án bất động sản - Trực tiếp đại diện cho Ngân hàng tham gia các hoạt động tố tụng tại Công an, Tòa án, Thi hành án

Trực tiếp xử lý các khoản nợ xấu
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 1992 - 1997 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)

- Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư từ 2008 - 2009 tại Học viện tư pháp (ngành học: Luật Kinh tế)