Luật Sư Nguyễn Văn Dũng
THÔNG TIN CƠ BẢN

Chưa cập nhật

Nam

Hà Nội

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Văn Dũng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
•Tin học văn phòng: Thành thạo Word, Excel, Power Point, Windows, Internet Explorer.
•Xử lý công việc linh hoạt và độc lập;
•Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
•Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường áp lực cao;
•Năng động, ham học hỏi, khả năng thích nghi tốt;
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân tại Trường Đại học Luật Hà Nội