Luật Sư Phạm Minh Thành
THÔNG TIN CƠ BẢN

29/05/1982

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phạm Minh Thành

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Làm việc nhóm
Làm việc cá nhân
Giao tiếp,
Quản lý thời gian
Sử dụng tin học văn phòng
Kinh nghiệm công tác
Cán Bộ tư pháp

Luật sư tư vấn kiêm Thư ký Hội luật gia

Nhân viên pháp lý tổng hợp

Pháp chế kiêm Trưởng phòng HCNS

Chức danh: Luật sư
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2001 - 2006 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

- Cử Nhân Kinh Tế từ 2007 - 2010 tại Trường Đại học Ngoại thương