Luật Sư Phạm Ngọc Chiến
THÔNG TIN CƠ BẢN

03/04/1996

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phạm Ngọc Chiến

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng về giao tiếp, thương lượng, tổ chức, sắp xếp công việc và đặc biệt là khả năng chịu áp lực công việc ở cường độ cao;
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày;
- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian;
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Kỹ năng về pháp lý nội bộ;
- Kỹ năng pháp lý về hợp đồng.
Kinh nghiệm công tác
1. Nghiên cứu, cập nhật các quy định, chính sách pháp luật, tư vấn các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực: Doanh nghiệp; Đầu tư; Dân sự; Thương mại; Lao động;... 2. Tư vấn, soạn thảo, rà soát các hợp đồng/thỏa thuận/văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh như: Hợp đồng mua bán hàng hóa; Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng hợp tác; Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/cổ phần; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Hợp đồng góp vốn...). 3. Tư vấn, soạn thảo, rà soát các quy chế, quy định trong nội bộ doanh nghiệp như: Điều lệ công ty; Nội quy lao động; Hợp đồng lao động; NDA,... 4. Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đầu tư như: Thành lập doanh nghiệp/Chi nhánh/Địa điểm kinh doanh; Thay đổi vốn điều lệ; Chuyển nhượng vốn góp/cổ phần; Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Điều chỉnh dự án đầu tư;... 5. Thực hiện các thủ tục hành chính khác tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Xin phép tổ chức sự kiện; Xin phép thực hiện quảng cáo; Xin phép tổ chức chương trình khuyến mại, Xin nhu cầu sử dụng lao động; Giấy phép lao động; Báo cáo tình hình sử dụng lao động; Đăng ký khoản vay nước ngoài;... 6. Nghiên cứu giải quyết vụ án, đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng trong các vụ việc về: Lao động; Kinh doanh thương mại; Dân sự; Đất đai; Hôn nhân gia đình;... 7. Thực hiện các công tác hành chính cho Công ty như: Lưu trữ hồ sơ, sổ sách và các tài khoản liên quan đến hoạt động của công ty; Tuyển dụng nhân sự; Hướng dẫn và quản lý nhân sự;...
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng Cử nhân từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM-HUTECH (ngành học: Luật Kinh tế)

- Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo nghề Luật sư từ 2020 - 2022 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Khác)