Luật Sư Phan Lê Kim Ngân
THÔNG TIN CƠ BẢN

04/02/1992

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Hợp đồngĐất đai, Nhà cửaLao độngDoanh nghiệpLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phan Lê Kim Ngân

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng tư duy độc lập
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng thích ứng với môi trường mới
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng làm việc dưới áp lực cao
Và các kỹ năng mềm khác đáp ứng yêu cầu công việc.
Kinh nghiệm công tác
- Soạn thảo và review các loại hợp đồng trong rất nhiều lĩnh vực, công văn, thư từ...; - Dịch thuật các loại văn bản; - Nghiên cứu và giải quyết các vụ việc được giao, chủ yếu trong các lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, bất động sản, thương mại, dân sự...; - Thực hiện các hồ sơ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài; - Phổ biến và cập nhật kiến thức pháp luật cho các đối tượng khác theo yêu cầu công việc; - Liên hệ làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể: +Sở Kế hoạch và Đầu tư: thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài…; +Sở Xây dựng: thực hiện thủ tục thông báo mở bán dự án bất động sản, thông báo thành lập sàn giao dịch bất động sản; +Sở Công thương: đăng ký Hợp đồng mẫu; thông báo và đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại; +Văn phòng đăng ký đất đai: thực hiện thủ tục đăng bộ/sang tên, cập nhật biến động trên GCN quyền sử dụng đất…; +Chi cục Thuế: thực hiện thủ tục thuế ban đầu, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp… +Cục quản lý xuất nhập cảnh: làm thị thực, hộ chiếu… +Và một số cơ quan hành chính khác. - Thực hiện các công việc pháp lý, hành chính khác được phân công.

- Soạn thảo và review các loại hợp đồng, công văn, thư từ, quy chế nội bộ, văn bản hành chính...; - Dịch thuật các loại văn bản; - Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động Bất động sản của công ty; - Thực hiện các hồ sơ liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung…); - Phổ biến và cập nhật kiến thức pháp luật cho các nhân viên công ty; - Liên hệ làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước; - Hỗ trợ công việc đối với các phòng ban khác; - Thực hiện các công việc pháp lý, hành chính khác được phân công.

- Soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng, công văn, thư từ, văn bản hành chính; rà soát và góp ý các quy trình/ quy định/ quy chế nội bộ...; - Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động Bất động sản của công ty; - Nghiên cứu, tổng hợp, và cập nhật kiến thức pháp luật cho nhân sự trong Khối và các nhân viên trong công ty; - Liên hệ làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước; - Phối hợp và hỗ trợ công việc các Khối/ Phòng/ Ban khác; - Thực hiện kiểm soát và tổng hợp công việc trong Khối Pháp chế; - Thực hiện các công việc pháp lý, hành chính khác được phân công.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật Chất lượng cao từ 2010 - 2014 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)
- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2015 - 2018 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)