Luật Sư Phan Thị Diệu
THÔNG TIN CƠ BẢN

06/02/1989

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phan Thị Diệu

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
 Vi tính: Sử dụng thành thạo Microsoft Office Word, Powerpoint.
 Kỹ năng tìm kiếm thông tin, kiểm tra, cập nhật, tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật nhanh chóng, hiệu quả.
 Kỹ năng mềm: kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề pháp lý; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Kinh nghiệm công tác
Luật sư phụ trách bộ phận pháp lý
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2008 - 2012 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

- Cao học luật kinh tế từ 2014 - 2017 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)