Luật Sư Phùng Thanh Loan
THÔNG TIN CƠ BẢN

27/02/1989

Nữ

Hà Nội

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phùng Thanh Loan

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức, sắp sếp công việc
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm hặc làm việc độc lập
- Khả năng nắm bắt công việc, nghiên cứu tài liệu v.v...
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm công tác
Nhân viên pháp chế và Quản trị rủi ro - Xây dựng hệ thống Hợp đồng mẫu hiện hành của Công ty; - Kiểm tra và đưa ý kiến đánh giá về tính pháp lý của các Hợp đồng mà Công ty ký kết như: Hợp đồng mua bán; Hợp đồng gia công; Hợp đồng thuê khoán nhân công, thầu phụ; Hợp đồng thuê mặt bằng; Hợp đồng hợp tác đầu tư,... - Xây dựng Chương trình kiểm soát quá trình hoạt động của các phòng ban trong Công ty; - Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện Nội quy, Quy chế của Công ty; - Nghiên cứu văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý; - Làm thủ tục thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi cần thiết; - Xây dựng các hồ sơ pháp lý của Công ty và chịu trách nhiệm pháp lý với các hồ sơ pháp lý đã xây dựng; - Cố vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty;- Thực hiện các công việc pháp lý khác do cấp trên giao.

Chuyên viên tư vấn pháp lý - Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài; - Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; - Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc ký kết, thanh lý, giải quyết tranh chấp đối với Hợp đồng mua bán, Hợp đồng thuê khoán,... - Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến một số lĩnh vực như xây dựng, hợp tác đầu tư, đầu tư dự án Khu Công nghiệp, xử lý nước thải tại các Khu công nghiệp, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của doanh nghiệp ...; - Thay mặt khách hàng soạn thảo các văn bản có tính chất pháp lý gửi đối tác hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Thay mặt khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động cá nhân của khách hàng; - Tư vấn các vấn đề pháp lý khác khi khách hàng yêu cầu.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2007 - 2011 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Hành chính)