Luật Sư Trần Huy Thế
THÔNG TIN CƠ BẢN

14/11/1953

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Lao độngHình sựĐất đai, Nhà cửaHôn nhân, Thừa kế

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Huy Thế

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
BÀO CHỬA TẠI CÁC ẤP TOÀ ÁN . THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ MÀ PHÁP LUẬT KHÔNG CẤM .
BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁPCHO CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ .
BẢO VỆ CÔNG DÂN , PHÁP NHÂN , CÁC CƠ SỞ XÃ HỘI CÓ YẾU TỐ NGOÀI NƯỚC .
THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ PHÁP LUẬT VỀ NHÀ ĐẤT , PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG .
ĐỀN BÙ THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG , TRANH CHẤP BẢO HIỂM
Kinh nghiệm công tác
NHẬN BÀO CHỬA CHO BỊ CAN, BỊ CÁO , NHỮNG DICH VỤ LIÊN QUAN ĐẾ TỐ TỤNG HÌNH SỰ .BÀO CHỬA HÌNH SỰ , DÂN SỰ TẠI CÁC CẤP TOÀ . THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT .NHẬN UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ CÓ YẾU TỐ NGOÀI NƯỚC
Học vấn & chứng chỉ
- ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ từ 1980 - 1987 tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (ngành học: Luật Doanh nghiệp)