Luật Sư Trần Khải
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/06/1980

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Khải

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng.
- Sử dụng thành thạo vi tính, internet, fax, photocopy...
- Anh văn giao tiếp tốt
Kinh nghiệm công tác
- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng thông qua các lĩnh vực: dân sự, lao động, đất đai, doanh nghiệp. - Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền lợi ích cho khách hàng.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật