Luật Sư Trần Ngọc Lĩnh
THÔNG TIN CƠ BẢN

03/10/1994

Nam

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Ngọc Lĩnh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ pháp lý, quy định pháp lý;
Kỹ năng giao tiếp, làm việc với Cơ quan nhà nước; với khách hàng;
Kỹ năng tin học – Công nghệ
Word : 4/5
Excel : 3/5
Photoshop: 2/5

Tiếng Anh
Nghe : 4/5
Nói : 3/5
Đọc : 4/5
Viết : 2/5

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Kinh nghiệm công tác
Trong quá trình làm việc tại Công ty Luật TNHH Trương Thành Thiện, tôi đã làm qua các vị trí Chuyên viên pháp lý, Trợ lý Luật sư, cho đến Luật sư thành viên và thực hiện các công việc cụ thể như sau: 1. Đại diện ủy quyền – Tham gia tố tụng tại Tòa án (Đại diện ủy quyền cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV,…) 2. Rà soát hợp đồng thương mại và soạn thảo hồ sơ xin cấp phép, nộp hồ sơ tại các cơ quan nhà nước; 3. Thường trực văn phòng – Tư vấn; 4. Biên tập ấn phẩm pháp lý; 6. Soạn thảo các văn bản cập nhật pháp luật và bản tin; 7. Quản trị hành chính văn phòng;
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2012 - 2022 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)