Luật Sư Trần Ngọc Thắng
THÔNG TIN CƠ BẢN

26/02/1984

Nam

Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Đã có gia đình

Hôn nhân, Thừa kếHợp đồngĐất đai, Nhà cửaHình sựLao độngDoanh nghiệpLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Ngọc Thắng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
• Tư vấn và đại diện về luật pháp cho khách hàng, trước các cơ quan chính phủ, và các vấn đề cá nhân;
• Giao tiếp với khách hàng và những người khác;
• Nghiên cứu cách cư xử và phân tích các vấn đề về luật pháp;
• Làm sáng tỏ luật, chỉ đạo và điều chỉnh cho cá nhân cũng như doanh nghiệp hành xử cho đúng luật;
• Đưa ra sự thật bằng cách viết hoặc thuyết minh với khách hàng hay những đơn vị được đại diện;
• Tư vấn pháp luật đối với các hoạt động của Công ty (khách hàng) nhằm đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty (khách hàng);
• Tiếp nhận, phân tích và phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ;
• Soạn thảo, thẩm tra và kiểm soát pháp lý đối với hệ thống hợp đồng văn bản thường xuyên/ cá biệt của Công ty ký kết/ban hành;
• Rà soát, xây dựng và thẩm định các văn bản nội bộ: quy chế, quy định, Tờ trình, công văn,…;
• Tham gia hoặc hỗ trợ tham gia tố tụng, giải quyết các xung đột pháp lý của khách hàng với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Kinh nghiệm công tác
Luật sư
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ Luật sư, chứng chỉ Ngoại ngữ Anh. từ 2012 - 2016 tại Trường khác (ngành học: Luật hình sự)